کلید قدرت !

بنام نامی نام آفرینان !

کلید قدرت چیست ؟

محدودیتهایی که ما به آنها فکر میکنیم ، خیالی هستند .

همان تصوراتی که محدودیتها را مافوق ما قرار می دهند.

همانها (تصورات) میتوانند محدودیتها را پایین بیاورند . . .

 این کلید قدرت همیشه در  دسترس انسان است . . .

                       به امید اینکه همیشه مثبت بیندیشیم !!!

/ 1 نظر / 9 بازدید

مطالب بسیار زیبا و عالیی بود .