غمگینانه !

 

 

    سلام

    و تسلیت به عزیزانم    زندگی طعم ساده ی عشق است
زندگی وزیدن باد لابلای شکوفه های بهاری است

    زندگی شبنم روی گلهای سرختازه روییدۀبهاری است
زندگی دستان نوازش مادرانبر سر کودکان است
یا شاید دستان نوازش گر پدری بر سر دختری
زندگی غروب آفتاب لب ساحل است

    و
 مرگ

 

   اما راستی  زندگی فقط  زندگی است و دیگر هیچ . . .

 

    به یاد با جناق عزیز از دست رفته ام  . . .

 

    به یاد دوست عزیزم  نصراله قناعت  

 

  

آرزوهایش بقای عمر بازماندگانش باد !!!

  

و طلب غفران از ایزد منان برای ایشان !!!!!

    

/ 0 نظر / 16 بازدید